فروشگاه آیتک شعبه عفیف آباد
آدرس :

شیراز / عفیف آباد / مجتمع حافظ /طبقه همکف/ پ 10

شماره تماس : 07136286641
فروشگاه آیتک شعبه معالی آباد
آدرس :

شیراز / معالی آباد / مجتمع آفتاب فارس /طبقه همکف/ پ 241

شماره تماس : 07136354532
فروشگاه آیتک شعبه معالی آباد
آدرس :

شیراز / معالی آباد / مجتمع میلاد /طبقه همکف /پ 9

شماره تماس : 07136247542
فروشگاه آیتک شعبه کوی وحدت
آدرس :

شیراز / کوی وحدت / مجتمع تجاری نگین / طبقه اول / پلاک 32

شماره تماس : 07136547784