پوشاک آیتک جهت تکمیل کادر تولیدی خود در شهر شیراز، دعوت به همکاری مینماید.

لطفا مشخصات خود را با دقت وارد نمایید ، پس از بررسی  با شما  تماس خواهیم  گرفت .    

فرم استخدام