محصولات

گـالری عکس
4-1_3.jpg 106-4.jpg 22.jpg
آیتک

علائم نگهداری منسوجات

 

اغلب لباس‌ها دارای علائمی هستند که دارای اهمیتی زائد در جهت نگهداری آنها می‌باشند.
چهار علائم بین المللی نگهداری منسوجات به شرح زیر می‌باشد:
دایره: خشک شویی
تشت: درجه حرارت آب، امکان اتو کشی
مثلث: استفاده از مواد سفید کننده محتوی کلر
(×) بر روی هر یک از این علائم نشانه آن است که کالای مورد نظر تحمل مورد علامت گذاری را ندارد.
 Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-12.jpg  نقش تشت با شماره‌هایی درون آن به این معناست که لباس را می توان تا آن درجه حرارت شست.
 Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-11.jpg  شماره دو رقمی که در تصویر درج می شود نمایشگر درجه حرارت آب بر حسب سانتی گراد است.
 Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-10.jpg  نقش دست در داخل تشت آب به این معناست که لباس را باید فقط با دست بشویید نه به وسیله ماشین. 
 
تصویر اتو: مشخص کننده درجه حرارت اتو می‌باشد.
 
 Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-9.jpg  اگر در وسط بدنه اتو یک نقطه وجود داشته باشد یعنی فقط اتوی سرد به کار ببرید.
 Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-8.jpg  اگر بر روی بدنه اتو دو نقطه وجود داشته باشد یعنی درجه حرارت اتو باید متوسط باشد.
 Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-7.jpg  اگر بر روی بدنه اتو سه نقطه وجود داشته باشد یعنی اتوی داغ به کار ببرید.
   
Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-5.jpg   نقش یک مثلث به این معناست که میتوان از ماده سفید کننده استفاده کرد.
Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-4.jpg   البته اگر روی تصویر مثلث علامت ضربدر کشیده شده باشد معنای آن این است، از بکار بردن ماده سفید کننده خودداری شود.
 
برای خشک کردن لباس نیز علائمی وجود دارد که بهترین طریق خشک کردن لباس را نشان می‌دهند.
 
   الف- این تصویر نشانگر آن است که لباس روی طناب خشک شود.
   ب- این تصویر نشانگر آن است که لباس باید بدون چلانیدن خشک شود.
   ج- تصویر مقابل یعنی لباس روی سطح مسطحی پهن شود تا خشک شود.

Description: http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-4/mark-1.jpg   چ- این علامت به این معناست که لباس باید با چرخاندن در ماشین خشک شود.